Category: Uncategorised

Rejestrator domen polskich -(Polish Domain Registrar)

Polish Country Code Domain Extension – Rozszerzenie domeny polskiego kodu kraju

Godaddy & Polish Domain Registrars are on my radar today.

I have multiple Polish Domains Renewing in February, my domains auto-renew is off so you can imagine the shock when domains that were due for renewal in February get renewed even though I had no intention of renewing them.

Obviously, I phoned Godaddy to complain and was told Polish Domain Registrars take payment for Domain Names 3 weeks ahead of the renewal date unlike dot coms or other TLDs, but he could not explain why the domains were renewed even though the auto-renew was not set.

He proceeded to issue me a refund and when I asked will I get the payment back the same day he said yes.

I waited a couple of hours and my bank account did not show any refund so I phoned Godaddy again and was told I had to wait 3 – 10 working days to get my money back.

Now I am a business owner and I use e-commerce payment gateways all the time and I can issue refunds the same day but this agent was being difficult and saying he will not assist me.

Godaddy is a gorilla of a company so you would think they would be able to issue refunds the same day.

As for Polish Registrars, I feel they should do what the rest of the world is doing and not set rules differently, assuming Godaddy has not just taken the payment early.

I responded and said Godaddy should make their consumers know and have something on their website to say that some countries will take payment 3-4 weeks ahead of the renewal date…there was utter silence after that.

What other registrar renews a domain name 3 weeks ahead of schedule? It would be interesting to know other people’s experiences from other countries.

Do let us know in the comments if other countries are doing the same.

I do not have a good word to say about Poland even though my parents were Polish and I have dual nationality. The only reason I have the domain names in question is that I have Polish clients. The Polish Registrar will get paid on the day of renewal and not a day sooner.

I have taken the liberty of translating this post into Polish to make it easier for Polish people to read even though I do have a translator on my site.

Do feel free to make your comments or subscribe to our website.

POLISH TRANSLATION – TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI

GoDaddy i rejestratorzy domen polskich są dziś na moim radarze.

Mam wiele odnowień domen polskich w lutym, automatyczne odnawianie moich domen jest wyłączone, więc możesz sobie wyobrazić szok, gdy domeny, które miały zostać odnowione w lutym, zostaną odnowione, mimo że nie miałAm zamiaru ich odnawiać.

Oczywiście zadzwoniłam do GoDaddy, aby złożyć skargę i powiedziano mi, że polscy rejestratorzy domen pobierają płatności za nazwy domen 3 tygodnie przed datą odnowienia, w przeciwieństwie do dot coms lub innych TLD, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego domeny zostały odnowione, mimo że automatyczne odnowienie nie nastąpiło ustawić.

Przystąpił do zwrotu pieniędzy, a kiedy zapytałem, czy otrzymam zwrot pieniędzy tego samego dnia, powiedział tak.

Czekałam kilka godzin, a moje konto bankowe nie wykazało żadnego zwrotu, więc ponownie zadzwoniłem do GoDaddy i powiedziano mi, że muszę poczekać od 3 do 10 dni roboczych, aby odzyskać pieniądze.

Teraz jestem właścicielkam firmy i cały czas korzystam z bramek płatności e-commerce i mogę wydać zwroty tego samego dnia, ale ten agent był trudny i powiedział, że mi nie pomoże.

Godaddy jest gorylem firmy, więc można by pomyśleć, że będą w stanie dokonać zwrotu tego samego dnia.

Jeśli chodzi o polskich rejestratorów, uważam, że powinni robić to, co robi reszta świata, a nie inaczej ustalać zasady, zakładając, że GoDaddy nie przyjął płatności przedwcześnie.

Odpowiedziałam i powiedziałam, że GoDaddy powinien poinformować swoich konsumentów i mieć coś na swojej stronie internetowej, aby powiedzieć, że niektóre kraje wezmą płatność 3-4 tygodnie przed datą odnowienia… po tym nastąpiła zupełna cisza.

Jaki inny rejestrator odnawia nazwę domeny 3 tygodnie przed terminem? Interesujące byłoby poznanie doświadczeń innych ludzi z innych krajów.

Daj nam znać w komentarzach, jeśli inne kraje robią to samo.

Nie mam dobrego słowa do powiedzenia o Polsce, mimo że moi rodzice byli Polakami, a ja mam podwójne obywatelstwo. Jedynym powodem, dla którego mam przedmiotowe nazwy domen, jest to, że mam polskich klientów. Polski rejestrator otrzyma wypłatę w dniu odnowienia, a nie dzień wcześniej.

Pozwoliłam sobie przetłumaczyć ten post na język polski, aby ułatwić Polakom czytanie, mimo że mam na swojej stronie tłumacza.

Zachęcam do komentowania lub subskrybowania naszej strony internetowej.

#godaddy #polishregistrars #domainrenewals #domainrefunds #samedayprocessing #ecommerce #merchantgateways #paymentgateways #refunds #godaddypl #polscyrejestratorzy #odnowieniadomen #zwrotydomen #przetwarzanietegosamegodnia #ecommerce #bramkihandlowe #płatnościbramki #zwroty

Premium Fan Cards Blockchain Domains + Fans.Cards + FanTokens collection For Sale.

Fan Tokens.

Premium Fan Cards Blockchain Domains + Fans.Cards + FanTokens Collection For Sale.

Fan tokens are a type of cryptocurrency that allows holders to vote on mostly minor decisions related to their clubs. Among clubs to launch tokens this year are English Premier League champions Manchester City and Italy’s AC Milan. Messi’s former club Barcelona launched one last year. In comparison most recently The 107 non-fungible tokens (NFTs), part of the Bored Ape Yacht Club collection, were created by Yuga Labs and sold. This was a historic moment for the club: the Sothebys auction of 101 Bored Apes has closed at over $24m.

 1. FanCards.Coin – $125,000 Perfect Blockchain Domain Payment Crypto Address
 2. FanCards.Bitcoin – $250,000 Perfect Blockchain Domain Payment Bitcoin Address
 3. FanCards.Crypto – $550,000 – Perfect Blockchain Domain Payment Crypto Address 
 4. FanCards.NFT – $950,000 – The World Best .NFT for Fan Cards Marketplace and Crypto Address
 5. FanCards.Wallet – $95,000 – Perfect Blockchain Domain Payment Crypto Address
 6. FanCards.X – $250,000 – Perfect Brand with the shortest domain extension .X 
 7. Fans.Cards – $475,000 – Perfect Domain Hack Fans + Cards extension 
 8. FanTokens.Futbol – $1.5M – Perfect for Global Futbol’s 3.5 Billion Fans
 9. FanTokens.Soccer – $1.5M – Perfect for US Soccer Market – They call it soccer +3.5Billion Fans
 10. FanTokens.Cricket – $500,000 – Perfect Brand for Cricket’s 2.5 Billion Fans
 11. FanTokens.Hockey – $500,000 – Perfect Brand for Hockey’s 2 Billion Fans
 12. FanTokens.Golf – $250,000 – Perfect Brand for Golf’s 450M Fans
 13. FanTokens.Racing – $500,000 – Perfect Brand and Domain for all Racing Sports, F1, Cars, Moto, Horse Racing Fans
 14. FanTokens.Tennis– $250,000 – Perfect Brand and Domain for Tennis 1Billion Fans
 15. FanTokens.Team – $500,000 – Perfect Brand for all FC Teams and others Sports Team the FTO will progress towards next
 16. FanTokens.Exchange – $750,000 – Perfect Brand and Domain for FTO exchange platform
 17. FanTokens.Store – $250,000 Launch your own Fan Token Store on affiliates
 18. DigitalFans.NFT – Perfect Blockchain Domain for .NFT Marketplace and Crypto Address
 19. DigitalFans.Crypto – Perfect  Brands and Blockchain Domain Payment Crypto Address

Please Contact Us Using the Form Below:

#FanCards #FanTokens # #Blockchain #Cryptocurrency

IP: 103.209.229.2 Attempted to Hack My site.

IP: 103.209.229.2 Attempted to Hack My site

Hackers Site www.wimsbd.com

“I think it is only right to give this person their five minutes of fame considering the effort they have gone to trying to hack my website”.

I used the following service to do a ‘Reverse IP Look Up’: https://www.whatismyip.com/reverse-dns-lookup/

MY WEBSITE

This is the message I had from WordPress, I have redacted some of the information and sent the hacker an email. The original WordPress message can be seen at the bottom of the screenshot.

I have enlarged the text below!

Fw: [] Failed WordPress login attempt by IP 103.209.229.2

From: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx Tue 08/06/2021 11:37

To: wimsbd@gmail.com

I have just done an IP Address Look UP

IP Address Location Information for 103.209.229.2

SCROLL TO READ NOTIFICATION FROM WORDPRESS

 • City: Rangpur
 • State: Rangpur
 • Country: Bangladesh
 • Postal Code: 5403
 • Time Zone: +06:00

Host Info for 103.209.229.2ASN: 135115ISP: Wims OnlineHost Name: 103.209.229.2 Domain: wimsbd.com

Proxy Check Info for 103.209.229.2

 • Proxy: No

And am wondering why you are attempting to hack www.disabledentrepreneur.uk ??????????????????????🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
IF YOU PLAY WITH FIRE, YOU WILL GET BURNT!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥


From: wordpress@disabledentrepreneur.uk <wordpress@disabledentrepreneur.uk>
Sent: 08 June 2021 10:48
To: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: [] Failed WordPress login attempt by IP 103.209.229.2  

Hello,

12 failed login attempts (3 lockout(s)) from IP 103.209.229.2
Last user attempted: xxxxxxxxxxxx
IP was blocked for 20 minutes

This notification was sent automatically via Limit Login Attempts Reloaded Plugin. This is installed on your disabledentrepreneur.uk WordPress site. Please login to your WordPress dashboard to view more info.

Under Attack? Try our advanced protection. Have Questions? Visit our help section.


Unsubscribe from these notifications.

#domaintheft #domaintheives #hackers #hacking #cybercrime #cybertheft #cybersecurity #domainguard

Why Your Domains Are Not Selling?

Why are your domain names not selling.

So you secured your domain name and you are adamant it is the next best thing to sliced bread but when you try to sell it to an existing business why is your domain not selling?

Here are the reasons why your domain is not selling.

You domain name might not be worth anything even though you may think it does.

Unless you know anything about SEO and how domain names and their domain extensions work you need to focus on something else.

If you have a domain name that is a novelty domain hack or a .co for example but you are using keywords that do not correspond to the country cc-TLD’s domain extension why would you think your domain has value? Say you had cardiffhotels.co just as an example, if the company then tried to do PPC advertising they would get traffic from Colombia and not from Cardiff and there advertising budgets would be a waste of time and money. Do read my post on (.co) domain name: https://ukdomainbrokers.ukwebsitedesigners.co.uk/?p=1217

If you are approaching an already established business unless your domain is in demand, why would a company buy your domain? A company buys domains for the following reasons:

 1. They are branding themselves.
 2. The want to secure global positioning for the keyword search terms.
 3. They are re-branding.
 4. The want to increase traffic.
 5. They want to add SEO Links Wheels.

Not all companies have high marketing budgets.

As an example I ideally would have liked to have had the domain www.ukdb.com short for www.ukdomainbrokers.com but I do not have the budget to buy this domain even if it was ever offered to me and do not plan to cripple myself borrowing money to acquire it. Also it is not on the first page of Google for the search terms ‘UK Domain Brokers’, so it would not be beneficial to me considering I am already on the first page for the search terms ‘UK Domain Brokers’.

So unless a business that has a large marketing budget saw that the domain name was on the first page of Google generating traffic the chances of your domain selling are very slim.

Businesses want the traffic more than they want the domain name in most case if they are already established brand name.

So unless a business is branding or re-branding themselves with a short brandable word this is the only time they would consider buying your domain name, providing they had a large marketing budget of course.

The only other way a business would consider acquiring your domain name if you generated traffic for that domain and had the domain on the first page of Google. (Basically you doing all the hard work).

But in order to do so you need to develop the domain name first and perform SEO.

A domain name is just a domain name unless it has value and is in demand.

You need to show businesses that your domain is worth something otherwise at the end of the day you will not sell it.

Your domain name also need to be visible, not just parked on some marketplace. It needs to be on Google in order to be found organically.

The value of the domain name is whatever a company is prepared for it.

You can make calculations via Google Keyword planner and pre-empt how much Google will charge for bids on Google Ads but unless your domain is generating traffic, it will be like selling snow to the Eskimo’s. No one will want a domain name if they are already established unless they are branding or re-branding themselves or want more traffic and its the traffic they you need to make in order to make your domain valuable.

I leave you with these thoughts to ponder over.

Wishing you a nice weekend and stay safe.

‘Germ Safe’ Domain Name For Sale

Germ Safe’ Domain Name For Sale.

In light of all the Cornonavirus & covid-19 domain names are being taken down because of all the misinformation about the virus on the internet and all the fake news. Google are not offering adwords for these type of domains that have coronavirus or covid-19 in the domain name.

Therefore if you are genuine and abide by the law try an alternative keywords(s) to spread your legitimate news not the virus.

The world is desperately needing antibacterial products and disinfectants, consider starting an online e-commerce store selling these products.

Spread Love not Germs!

Industry Categories